SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Primer nivell d’atenció al ciutadà i porta d’entrada habitual al sistema de Serveis Socials, per la seva proximitat a les persones i als seus àmbits familiar i socials, són un dispositiu d’informació i diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitaris.

Les funcions dels serveis socials bàsics són:

  • Informar, orientar i assessorar a les persones, famílies i/o grups.
  • Detectar i prevenir situacions de risc.
  • Realitzar valoracions, intervencions i tractaments de suport i de seguiment a les persones, famílies i/o grups.
  • Realitzar propostes d’atenció a les persones i derivar, si s’escau, als serveis d’atenció especialitzada.
  • Gestionar els serveis que configuren el primer nivell d’atenció social.
  • Realitzar el treball social comunitari.

Memòries:

L’equip tècnic És de caire interdisciplinari i el composen treballadors/es socials, educadors/es socials i treballadors/es familiars

Àmbit territorial: l’Alt Urgell

Contacte:
serveis.socials @ capau.cat
Centre Cívic "El Passeig" - Plaça Soldevila, 1 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 973 35 41 02


Seu electrònica:
Seu electrònica Consorci Atenció Persones Alt Urgell

Portal transparència:

Factures electròniques:

Envieu les factures electròniques clicant aquí

 

Amb el suport de: