PROGRAMES EUROPEUS

Aquest Consell Comarcal fa anys que treballa amb programes i fons europeus amb l’objectiu bàsic de trobar finançament per dur a terme projectes d’interès per la comarca i pels seus habitants. A banda però, des d’aquest ens s’intenta informar als ciutadans de la importància del procés d’integració europea a través de campanyes com la de l’euro en el seu moment, la commemoració del Dia d’Europa o la participació al Servei de Voluntariat Europeu.

Com molts ens locals de Catalunya, el Consell ha sol·licitat ajuts als Fons Estructurals de la Unió Europea (FSE, FEDER, FEADER) per al finançament d’inversions vàries però, a banda, ha participat en altres programes i/o iniciatives comunitàries com, per exemple: el Leader II, el Leader Plus, l’INTERREG, l’EQUAL, el LIFE, el POCTEFA, o el Servei Europeu del Voluntariat entre d’altres.

L’alta participació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en programes europeus demostra la clara vocació europeista d’aquest ens i la voluntat continuar-hi treballant.

Contacte:
promocio @ alturgell.ddl.net
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell ·  Tel. 973 353 112