INFRAESTRUCTURES

L’Alt Urgell és una comarca de muntanya, i com a tal, amb característiques que limiten i condicionen el seu desenvolupament econòmic. Aquests elements limitadors, com el seu relleu abrupte, la seva gran extensió superficial, l’altitud elevada a la que es troba un bona part del seu territori i el gran nombre de nuclis de població, fan que les condicions de vida dels seus habitants presentin desavantatges comparatius respecte els de zones més planeres del territori de Catalunya.

Un d’aquest desavantatges els costos elevats de manteniment de les infraestructures municipals de comunicació.

Ja des de la creació del Consell Comarcal, l’àrea d’infraestructures treballa en la prestació de serveis i gestió de les infraestructures, bé per substitució municipal, bé per delegació de la Generalitat de Catalunya.

Els camps on es treballa són:

El programa d’actuacions a la xarxa de camins, el transport públic de viatgers, la gestió de plans d’obres i serveis municipals amb la millora de les infraestructures dels nuclis de població, la promoció i gestió de polítiques d’habitatge, l’assessorament i assistència tècnica als ajuntaments i la millora de la xarxa de telecomunicacions.

Contacte:
consell @ alturgell.ddl.net
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 973 353 112