SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

Els serveis socials especialitzats s’organitzen atenent la tipologia de les necessitats, per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats.

Es presten per mitjà de centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs necessitats, requereixen una atenció específica.

Els serveis socials especialitats s’organitzen en forma de xarxa sobre el territori atenent el principi de descentralització, les característiques dels nuclis de població i la incidència de les necessitats que atenen.

Memòries:

  • Les memòries les podeu consultar en aquesta pàgina

Contacte:
serveis.socials @ capau.cat
Centre Cívic "El Passeig" - Plaça Soldevila, 1 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 973 35 41 02