CULTURA

El servei de Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell treballa en els camps del patrimoni cultural, les activitats culturals i les publicacions. Pel que fa al patrimoni, les principals tasques que es desenvolupen estan relacionades amb l’inventari del patrimoni cultural, la realització dels informes tècnics per a la declaració dels béns culturals d’interès local (BCIL) i la promoció i la coordinació d’iniciatives de restauració de béns patrimonials, excavacions arqueològiques i museus comarcals. Quant a activitats, es treballa amb ajuntaments i entitats en l’organització d’actes arrelats al territori. El servei de Cultura s’encarrega també de l’edició de diverses publicacions, tant periòdiques com ocasionals.

Contacte:
cultura @ ccau.cat
Passeig Joan Brudieu, 15 - 25700 La Seu d’Urgell -  Tel. 973 35 31 12