POLÍTIQUES IGUALTAT

L’Àrea de promoció de la Igualtat desenvolupa el Vè Pla Estratègic per a la Igualtat d’Oportunitats a l’Alt Urgell, que defineix els compromisos d’actuació en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes a la comarca de l’All Urgell per al període que va des de l’any 2021 al 2025 i és resultat d’un treball conjunt, reflexiu i participatiu.

El Vè Pla no seria una realitat sense els quatre que l’han precedit. L’actual incorpora la visió de l’estratègia pel que fa a la implementació de la perspectiva de gènere a les polítiques de manera transversal i universal entenent que cal un full de ruta sistematitzat i ajustat al territori en els àmbits de: formació, treball i usos del temps, salut i benestar, violència masclista, educació, cultura, oci i món digital, mobilitat, accessibilitat i transport, drets civils i polítiques de dones i participació ciutadana.

El Consell Comarcal disposa del III Pla d'Igualtat de tracte i oportunitats del Consell Comarcal de l'Alt Urgell (2020-2024)

El Consell Comarcal disposa del Pla comarcal LGBTIQ+ (2021-2025)
 

PROPOSTES I EXEMPLES PER INTRODUIR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

REVISTA IGUALTAT

Consulta la revista que editem des del Servei, titulada Igualtat i en la qual hi participen diferents professionals de la nostra comarca.

MEMÒRIES

MANUAL DE COMUNICACIÓ INCLUSIVA I NO SEXISTA

 

Contacte:
igualtat @ capau.cat
Centre Cívic "El Passeig" - Plaça Soldevila, 1 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 973 35 41 02

SIAD Alt Urgell