Gestió forestal i planta biomassa

En l’àmbit de la gestió forestal el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments i EMD’s la gestió dels ajuts a la gestió forestal sostenible. Aquests ajuts de caràcter anual subvencionen les actuacions següents:

 • Gestió Forestal Sostenible (GFS)
  • Millora d'infraestructures
  • Actuacions silvícoles
 • Recuperació del potencial forestal i prevenció d'incendis forestals
  • Recuperació del potencial forestal
  • Gestió forestal en la prevenció d'incendis
  • Infraestructures en la prevenció d'incendis
 • Diversificació de l'economia rural
  • Valoració de la biomassa forestal

La gestió d’aquests treballs consisteix en la redacció de la memòria valorada requerida per a sol•licitar els ajuts, col•laboració en els tràmits per a sol•licitar la subvenció i la direcció d’obra dels treballs així com les certificacions pertinents, sempre amb el vist-i-plau del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.