Pirinnowa’tt - Empresa, Energia i Gestió Forestal al Pirineu

L’ENERGIA DEL TERRITORI

Aquest gener 2016 s'ha iniciat el projecte PIRINNOWA’TT: Empresa, Energia i Gestió Forestal en el marc de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, en col·laboració amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya. Té com a objectius generals assessorar les entitats públiques i empreses del territori en gestió energètica, forestal, producció de biomassa i crear una xarxa de cooperació entre els diferents agents vinculats al món de l’energia dels territoris de l’àmbit del projecte (Alt Urgell, Cerdanya i Ripollès).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar empreses per a la seva consolidació i per promoure actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació d’empreses tradicionals; afavorint la circularitat de la mateixa i acostant i potenciant els agents propis de la cadena de valor.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria de gestió forestal i energies renovables amb la fita de generar nous nínxols de mercat i millorar la ocupabilitat de les persones dels territoris de muntanya.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor la funció captadora de carboni dels territoris forestals i promocionant una nova cultura energètica, generant noves oportunitats laborals.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i forestal entre administracions públiques i empreses privades

LÍNES DE TREBALL

 1. Projecte 1. GESTIÓ ENERGÈTICA, FORESTAL I PETJADA DE CARBONI
  • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques en gestió energètica
  • Assessorament energètic a empreses
  • Implementació de noves tecnologies aplicades a la gestió forestal
 2. Projecte 2. CAPACITACIÓ ESPECIALITZADA EN GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
 3. Projecte 3. ASSESSORAMENT I CAPACITACIÓ DE SECTORS TRADICIONALS
  • Seminari de producció en biomassa
  • Seminari per instal·ladors de caldereria
  • Acompanyament a empreses forestals
 4. Projecte 4. XARXA D’ACTORS PER UN TERRITORI CAPTADOR DE CO2
 • Xarxa d’actors territorials vinculats al món de la gestió energètica i forestal

ACCIONS DESTACADES

 • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques
 • Assessorament energètic en empreses de la Cerdanya i l’Alt Urgell
 • Implementació de la tecnologia LIDAR a les comarques de l’Alt Urgell, Ripollès i Cerdanya
 • Capacitació en gestió ó forestal sostenible
 • Seminaris en producció de biomassa i instal·lació de caldereria
 • Acompanyament per empreses forestals
 • Foment de la cooperació territorial
 • Promoció i difusió del projecte

PirinnoWa’tt és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, expedient IE-20/15 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

BUTLLETINS

SEMINARIS

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12
CERDANYA: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell