Sostenibilitat Agenda21

La comarca de l'Alt Urgell ja disposa de l'Agenda 21. Aquest projecte ha estat impulsat per la Diputació de Lleida amb la col•laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i elaborat per l’equip tècnic del CEDRICAT i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

L’Agenda 21 és un Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat que té en compte els aspectes ambientals, econòmics i socials, per avançar cap a un model de desenvolupament que sigui compatible amb la protecció del medi ambient i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

L’Agenda 21 ha estat fruit d’un treball conjunt entre les administracions públiques i els agents socials. Amb aquesta premissa, l’Agenda 21 de la comarca s’ha elaborat mitjançant un procés participatiu en el qual tothom hi ha tingut molt a dir. S’ha realitzat un intens procés participatiu per elaborar una Agenda 21 fruit del consens entre les diverses persones i realitats que hi ha a la comarca de l’Alt Urgell. A partir de tota la informació recollida s’ha redactat una Diagnosi Ambiental Participativa que identifica els punts forts i els punts febles potencials de la comarca de diferents aspecte com ara la població i potencial humà, activitats econòmiques, infraestructures, planejament territorial i urbanístic, medi natural i paisatge, caça, pesca, residus, aigua, educació ambiental, ciutadania, polítiques mediambientals, energia i contaminació acústica, odorífera, atmosfèrica i lumínica; i un Pla d’Acció Ambiental, que serà l’eina de planificació que marcarà les línies d’actuació a seguir els propers anys en aquesta matèria als municipis de la comarca.

Documents disponibles: