Oficina transició energètica

Des de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) s’ha impulsat la creació de les Oficines Comarcals de Transició Energètica (OCTEs), present a totes les comarques del territori català.

L’objectiu principal d’aquestes oficines és impulsar la transició energètica del territori, oferint l’assessorament necessari a la ciutadania, els ajuntaments, i a les empreses de la comarca. Tanmateix, des de la OCTE es vol donar el suport tècnic necessari a les iniciatives d’autoconsum compartit, comunitats energètiques i altres iniciatives de caràcter local que ajudi a la generació d’energia a partir de fonts renovables.

La tasca més rellevant serà la de desplegar el Pla Territorial Sectorial del PLATER al territori de l’Alt Urgell. Aquest pla té com a objectiu la implantació de les energies renovables a Catalunya, que haurà d’estar vigent a partir de l’1 de gener del 2025.

Si voleu contactar amb l’oficina de Transició Energètica, us recomanem que demaneu cita prèvia al telèfon del Consell Comarcal (973 35 31 12 ext.121) o envieu un correu electrònic a la següent direcció: sfranquet @ ccau.cat.

 

AJUTS QUE ES PODEN DEMANAR: 

 

WEB XARXA OFICINES COMARCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA