Planta lixiviats

AUGEMA va adjudicar a l’empresa UTE ROMERO POLO-SUFI-MEDIOAMBIENTE (DIPÒSIT ALT URGELL, UTE) la construcció claus en mà i explotació de la planta de lixiviats fins a 31-12-2014. El preu públic de tractament de lixiviats exteriors es regula d’acord amb l’Ordenança reguladora.

Els lixiviats són els líquids altament contaminats, perillosos i tòxics que es generen i recullen en la gestió dels abocadors de residus municipals, durant la seva descomposició, deposició de rebuig en capes i amb el contacte de l’aigua de la pluja. Provenen dels abocadors comarcals de residus municipals de Benabarre a l’Alt Urgell i els provinents de l’Abocador comarcal de la Cerdanya, segons els procediment de control, analítica i pesatge que es realitza a l’entrada amb camions cisterna autoritzats.