Pirinnowa’tt - Energia i territori - 2017-2018

ENERGIA I TERRITORI

Aquest gener 2018 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: Pirineu sostenible, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient IE-12/17 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, del 7 d’octubre.

OBJECTIUS PRINCIPALS

 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores posant en valor els recursos endògens del territori pirinenc.
 • Assessorar a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • El foment de l’energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència en energies renovables comarcals.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar ens públics i empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i de gestió de cicle de l’aigua entre administracions públiques, empreses privades i particulars.
 • El foment de l’energia solar fotovoltaica i el vehicle elèctric, i la seva implantació en empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència energètica, millora de la competitivitat i estimulació del sector d’instal·lacions especialitzats comarcal.
 • La dinamització del sector forestal comarcal i impuls de la gestió forestal conjunta entre agents públics i privats.
 • Formar a persones en estat d’atur en coneixements en estalvi i eficiència en els consums d’energia, així com nocions inicials de telegestió i instal·lacions d’energies renovables amb la fita d’actualitzar coneixements i millora l’ocupabilitat en nous nínxols professionals de les persones dels territoris de muntanya.

LÍNES DE TREBALL

Programa Innovació en l’Ocupació

 • Projecte 1. Capacitació especialitzada en estalvi  i eficiència energètica
  • Consisteix en una capacitació especialitzada per a persones aturades per adquirir coneixements específics vinculats al mon de l’estalvi energètic i aquelles operacions auxiliars relatives a la instal·lació d’elements d’estalvi i eficiència energètica.

Programa Innovació en el Teixit Productiu

 • Projecte 2. Energia i Territori
  • Assessorament i gestió directa de la comptabilitat d’energia, aigua i energies renovables a ens locals i particulars en situació de pobresa energètica.
  • Assessorament i foment de la implementació d’energies renovables i el vehicle elèctric a ens locals i empreses.
  • Realització de guies d’instal·ladors comarcals per promoure els sectors amb l’objectiu de promocionar empreses locals en l’àmbit de les energies renovables.
  • L’organització de jornades i seminaris per a difondre novetats i metodologies innovadores per millorar l’eficiència de les instal·lacions i donar a conèixer nous mecanismes de finançament.
  • Realització d’informes i anàlisi de bones pràctiques en matèria hídrica que es vinculin amb la ocupació i la millora de la competitivitat de les empreses del territori.
  • Dinamització del sector forestal i foment de la cooperació público-privada en la gestió forestal comarcal.

ACCIONS DESTACADES

 • Realitzar una guia comarcal d’instal·ladors especialitzats en energies renovables.
 • Implementació del vehicle elèctric en productors locals.
 • Auditories a famílies en pobresa energètica.
 • Assessoraments i assistència tècnica a entitats públiques en la gestió hídrica i energètica.
 • Càlcul del potencial de generació d’energia fotovoltaica d’autoconsum en equipaments públics.
 • Dinamització del sector forestal del Ripollès.
 • Foment de la implementació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a l’empresa.
 • Diagnosis per a l’optimització de la gestió integral del cicle de l’aigua a sectors econòmics del Ripollès.
 • Anàlisi per a la implementació de solucions innovadores per a millorar l’eficiència dels regs a l’Alt Urgell.
 • Implementació de la Gestió Forestal Público-privada conjunta al Ripollès.
 • Seminari d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat.
 • Jornada. Biomassa: més oportunitats de treball en green jobs.
 • Jornades de mecanismes innovadors de finançament de projectes d’estalvi i eficiència energètica.

BUTLLETINS

SEMINARIS

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12 ext. 119
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell