Pirinnowa’tt - Pirineu sostenible - 2018-2019

TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL PIRINEU

Aquest gener 2019 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: Transició energètica al Pirineu, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient IE-13/18 regulat per l’Ordre EMO/138/2018, d’1 d’agost.
 

OBJECTIUS PRINCIPALS

 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores posant en valor els recursos endògens del territori pirinenc.
 • Assessorar a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • El foment de l’energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència en energies renovables comarcals.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat.
 • Creació i consolidació de noves oportunitats laborals vinculades als sectors emergents vinculats a la transició energètica, economia verda i circular.
   

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar ens públics, empreses i a la ciutadania per a la seva consolidació promovent actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant informes d’implementació d’energies renovables en equipaments públics i empreses; afavorint la dinamització empresarial del territori.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor els recursos endògens del territori i promocionant una nova cultura energètica, generant així noves oportunitats laborals.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i sobre la transició energètica entre administracions públiques, empreses privades i particulars.
 • El foment de les energies renovables i l’eficiència energètica entre les empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència energètica, millora de la competitivitat i estimulació del sector d’instal·ladors especialitzats comarcal.
 • La dinamització del sector forestal comarcal i impuls la gestió forestal conjunta entre agents públics i privats.
 • Formar a persones en situació d’atur i fomentar el reciclatge dels coneixements dels tècnics en actiu sobre instal·lacions d’energies renovables i eficiència energètica amb la fita de millorar l’ocupabilitat en nous nínxols professionals de les persones dels territoris de muntanya i també millorar la competitivitat de les empreses.
 • Crear materials didàctics específics per les escoles de manera que la transició energètica i la ocupació que generarà s’inclogui dins les activitats de la comunitat educativa.
 • Crear i dinamitzar joves en projectes de transició energètica amb l’objectiu de retenir talent jove al territori.
 • Promoure el coneixement en transició energètica aprofitant les sinergies i possibilitats del territori amb l’objectiu de crear nous nínxols professionals i fomentar l’especialització del territori.
   

LÍNES DE TREBALL

Programa Innovació en l'Ocupació

 • Projecte 1. FOMENT DE L’OCUPACIÓ EN ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
  • Consisteix en capacitacions especialitzades per a persones aturades (i de manera secundària treballadors en actiu) que desitgin adquirir coneixements específics en el camp de la instal·lació de sistemes d’energia renovables.
  • Associades a aquestes capacitacions s’ofereix realitzar pràctiques no laborals en empreses del sector.

Programa Innovació en el Teixit Productiu

 • Projecte 2. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE
  • Assessorament i gestió directa de la comptabilitat d’energia, aigua i energies renovables a ens locals i particulars en situació de pobresa energètica.
  • Assessorament i foment de la implementació d’energies renovables a ens locals i empreses.
  • Creació i acompanyament de un grup de cotreball especialitzat en projectes de transició energètica, format per persones joves, titulats recentment i que cerquen experiència en el sector i oportunitats laborals.
  • L’organització de jornades i seminaris per a difondre novetats i metodologies innovadores per millorar l’eficiència de les instal·lacions i donar a conèixer nous mecanismes de finançament.
  • Realització d’informes i anàlisi de bones pràctiques en matèria hídrica que es vinculin amb la ocupació i la millora de la competitivitat de les empreses del territori.
  • Dinamització del sector forestal i foment de la cooperació publico-privada en la gestió forestal comarcal.
  • Creació de material didàctic destinat a l’educació primària en matèria de transició energètica.

 

ACCIONS DESTACADES

 • Creació d’un espai web del projecte, amb el seu corresponent butlletí de novetats, que conté informació i eines útils en matèria de transició energètica.
 • Creació i acompanyament d’un equip de cotreball especialitzat.
 • Auditories energètiques en llars de famílies en situació vulnerable pel que fa pobresa energètica.
 • Assessoraments i assistència tècnica a entitats públiques en la gestió hídrica i energètica.
 • Dinamització del sector forestal del Ripollès.
 • Organització de 4 seminaris; sobre ordenances municipals en el foment de la transició energètica, eficiència energètica en l’edificació, optimització d’instal·lacions de biomassa i optimització d’instal·lacions fotovoltaiques.
 • Organització de 2 seminaris addicionals la temàtica dels quals es decidirà en funció a les propostes dels assistents als seminaris anteriors.
 • Creació d’un conte didàctic sobre transició energètica per a educació primària i elaboració d’un dossier pedagògic adaptat a l’Alt Urgell i Ripollès.

 

CAPACITACIONS GRATUÏTES

 

ESPAI WEB DEL PROJECTE

 • En construcció

PirinnoWa’tt és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, expedient IE-20/15 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12 ext. 119
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell