Creació productes turístics

El servei de Turisme ha treballat en la creació i promoció de nous productes al llarg dels anys, entre els quals el Centre BTT La Seu-Alt Urgell, el Camí de Sant Jaume, la Via Romànica, la Marxa Nòrdica, etc.

Pel que fa al material promocional, s’han editat i distribuït diversos fullets i guies, com ara la Guia Gastronòmica, el Fet a Mà, la guia de serveis i el desplegable Quedem, que inclou el mapa de la comarca i informació d’interès per al visitant.