Ajuts empreses

Depenent de la tipologia d’empresa i del sector on es treballa hi ha línies d’ajut molt específiques cosa que fa molt difícil poder enumerar-les de manera exhaustiva en aquesta pàgina web. Per aquesta raó, us proposem consultar un seguit de links d’ajuts empresarials que esperem us puguin ser d’utilitat:

Programa Leader. Aquest programa pretén donar subvencions a empreses del món rural per tal de dinamitzar-ne l’economia. Es tracta d’un programa cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i per la Comissió Europea que atorga ajuts entre el 20% i el 35% de la inversió elegible A l’Alt Urgell aquest ajut està gestionat pel Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que té la seva seu a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Poden sol·licitar aquests ajuts les empreses (ja siguin societats o empresaris individuals) que facin inversió al territori dels següents sectors:

  • Sector agroalimentari
  • Sector turístic: turisme rural, hotels, pensions, restaurants, empreses de suport al sector turístic, albergs, càmpings...
  • Creació i  desenvolupament de microempreses (menys de 10 treballadors)


Per a més informació:
www.desenvolupamentrural.cat
cauc @ cauc.cat
facebook/gal alturgell cerdanya