Ajuts de menjador escolar per raons econòmiques, socials i geogràfiques, per alumnes que no tinguin dret a la gratuïtat del servei 24-25

Termini de presentació per al curs 2024-2025: del 28 de maig al 21 de juny, la resta de l'any només s'atendran sol·licituds excepcionals que no s'haguessin pogut preveure en el moment del termini ordinari, podeu consultar les instruccions o les bases per veure que s’entén per excepcional.

Breus instruccions:
  • Alumnes des de P3 fins a 4t ESO matriculats a centres educatius de l’Alt Urgell.
  • Alumnes en ZERs cursant el primer cicle d’educació infantil de l’Alt Urgell.
  • Tramitació electrònica prioritàriament, veure manual de presentació telemàtic.
  • Famílies que estan en seguiment de Serveis Socials (CAPAU) han de contactar directament amb el professional de referència del CAPAU.
  • En cas que no sigui possible la tramitació electrònica, es pot portar al registre d’entrada del consell comarcal de 9 a 14 h, degudament omplert i signat.
  • Dubtes i consultes: 973 35 31 12 o ensenyament @ ccau.cat
     
Documentació i informació: