Pla comarcal en contra de l'assatjament en edat escolar a l'Alt Urgell

En el marc del Consell Municipal d’Adolescents de la Seu d’Urgell, en endavant CMA, una de les propostes que va sorgir fou la necessitats de rebre informació, accions i debat sobre temes d’assetjament i rebuig entre iguals.

Aquesta proposta va ser traslladada a la Comissió Comarcal de Convivència, formada per membres de l’administració (àrees ensenyament, joventut, salut, ...) cossos de seguretat, personal sanitari, directors/es dels centres educatius de la comarca, ....

Aquesta comissió va corroborar la necessitats que hi ha de treballar aquesta temàtica entre els infants i els adolescents, i per aquest motiu es va crear una subcomissió per treballar aquesta proposta.

La subcomissió està formada pels tècnics d’educació de les corporacions locals (Ajuntament de la Seu d’Urgell i Consell Comarcal de l’Alt Urgell), professionals dels Serveis Educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya (EAP), així com altres professionals externs en l’àmbit de la psicologia, psicopedagogia i la teràpia familiar.  L’objectiu principal és donar respostes adaptades a les necessitats reals de la població respecte a les dificultats que comporta la convivència, i en especial els problemes vinculats a l’assetjament entre iguals.

Per tal de crear el pla i el protocol d’aplicació es va realitzar un estudi, durant el primer semestre del 2018, basat en grups de discussió i enquestes virtuals (amb infants, adolescents i famílies, docents i altres membres de la xarxa sociosanitària, professionals que treballen en els menjadors i transport escolar, professionals que treballen en els clubs esportius, ...). En aquests grups de treball també es van fer grups de formació en els docents, personal sociosanitari, ...

L’abril del 2019 s’aprova en els plenaris de les administracions i el present pla permet treballar la prevenció de l’assetjament en els alumnes dels centres educatius de l’Alt Urgell des d’una òptica global, es treballen els alumnes des de totes les perspectives (escola, família, extraescolars, parc, ...)

El pla té dos àmbits principals de treball:

  1. Accions: des de pla impulsem accions dins els centres educatius, o ajuden en el reforç d’aquestes, també es fan formacions per a professionals i acompanyaments i assessoraments.
  2. Protocol d’aplicació davant possibles casos: s’ha realitzat un protocol d’actuació perquè des de qualsevol entitat del territori es pugui activar el protocol, per tal de poder tractar el presumpte cas amb tots els agents que es requereixin.

Per qualsevol dubte, o per a contactar amb el pla, podeu fer-ho a les següents adreces de correu electrònic:

Documents:

  1. Fulletó informatiu del funcionament i aplicació del Pla Comarca en contra de l’assetjament en edat escolar a l’Alt Urgell
  2. Infografia específica sobre el ciberassetjament per a infants i joves