Contractació en pràctiques

Nou programa a l'Alt Urgell per a la contractació en pràctiques de joves titulats.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han sol·licitat una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de  la Generalitat per tal d’incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Amb aquesta iniciativa es pretén donar  un nou tipus d’oportunitat als Joves amb formació, perquè puguin desenvolupar i posar en pràctica els seus coneixements  i així millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i, al mateix temps que aquesta es pugui desenvolupar al territori.

L’objecte de la convocatòria és la contractació de deu joves per dur a terme tasques de diferents tipologies a ambdues administracions, a través de contractes de sis mesos a jornada completa. Tant l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com el Consell Comarcal, les dues úniques administracions de la comarca que s’hi podien presentar, estan a l’espera de la resolució d’aquesta convocatòria, però totes les persones interessades que reuneixen els requisits poden ja dirigir-se a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell per sol·licitar-ne informació.

Quan s’hagi rebut la resolució per part del Departament, que es preveu que serà abans del 15 de novembre, ambdues administracions iniciaran els processos de selecció. Els destinataris hauran de complir quatre requisits: ser menors de 30 anys, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats a les oficines de Treball, a més d'estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o bé un certificat de professionalitat.

Contacte:
Berta Ribas - referentocupacio@ccau.cat
Tel. 973 355 608
Whatsapp 607 866 902
Presencialment: sota cita prèvia: de dilluns a divendres, de 10 a 14.30 hores, a més dels dimecres de 16.30 a 19 hores

Oficina jove · Camí de la palanca, s/n ·25700 la Seu d’Urgell