Garantia juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Es tracta d’un registre per a joves entre 16 i 30 anys inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se. L'objectiu és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. Presenta un enfocament integral, preventiu i d'atenció primerenca per contribuir a facilitar la millora de l'ocupabilitat i la inserció al mercat de treball dels joves.

Les mesures previstes es vertebren entorn de quatre eixos principals d'actuació:

  • Millora de la intermediació
  • Millora de l'ocupabilitat
  • Estímuls a la contractació
  • Foment de l'emprenedoria

Veure web de garantia juvenil

Contacte:
Marta Sentenach - msentenach @ ccau.cat
Tel. 973 355 608

Oficina jove · Camí de la palanca, s/n ·25700 la Seu d’Urgell