Convocatòria del programa Leader a l’Alt Urgell i la Cerdanya - 2014-2020

Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Per aquest període, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya es fixa com a objectius prioritaris donar suport a la creació i a la innovació empresarial en base a recursos del territori per tal d’afavorir la creació d’ocupació, fomentar el retorn de talent, donar suport a la cooperació público privada i intersectorial sempre en el marc d’una economia sostenible i baixa en emissions contaminants.