ACTIC

La sigla ACTIC significa: "Acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació". És una certificació que expedeix la Generalitat de Catalunya mitjançant una prova que avalua les competències digitals. L'ACTIC permetrà a qualsevol persona major de 16 anys demostrar el seu nivell de competències TIC (bàsic, mitjà o avançat) mitjançant una prova telemàtica.

La creació d'aquest certificat  per objectiu que les persones que l'obtenen puguin acreditar davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació

La prova consisteix en respondre en un temps concret, entre 75 i 100 minuts, un conjunt de preguntes de diversos tipus que el sistema determinar aleatòriament. El resultat de la prova es considera apte per obtenir el certificat si es supera satisfactòriament un 70% de la puntuació màxima.

Al Telecentre podreu realitzar la prova, rebre informació i suport a l’hora de realitzar els tràmits.