Teletreball

En els darrers anys estem assistint a un fenomen provocat per l’arribada de la societat de la informació, amb un ús intensiu d’aplicacions derivades de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions i que ha portat noves formes de l’organització productiva i nous conceptes del treball. En aquest nou model de societat s’està produint l’emergència de formes innovadores d’organització i gestió dels recursos humans, basades en la deslocalització de la mà d’obra, en l’aparició de “plantilles virtuals” i en laproliferació de tipus distints de relació ocupador-treballador i en la creació denoves possibilitats que el treballador sigui també el seu propi ocupador, ambnoves formes d'autoocupació.

En principi, el teletreball es pot considerar com una forma flexible d’organització del treball caracteritzada per la coexistència de dos factors fonamentals:

·  Distància entre el lloc en el que l’empleat realitza la seva activitat i el centre de treball del que depèn.
·  Ús sistemàtic de les tecnologies de la informació i les comunicacions en la pràctica habitual de les tasques diàries.

L’evolució de les tecnologies de la informació, incrementa el nombre i amplia la varietat d’activitats professionals que es poden realitzar mitjançant aquesta nova forma d’exercici de l’activitat laboral. Entre els aspectes que resulten més interessants per estudiar les diferents implicacions entre l'autoocupació, el teletreball i les tecnologies de la informació es troben els següents:

·  La nova economia i l’empresa deslocalitzada. La empresa virtual.
·  L'impacte de les tecnologies de la informació i les comunicacions en les organitzacions empresarials.
·  La mobilitat laboral i la pèrdua de les ocupacions “per a tota la vida”. Desenvolupament del concepte de “ocupabilitat”
·  Canvis en la gestió i organització dels recursos humans, amb un major ús d’eines tecnològiques.
·  Oportunitats mitjançant el foment de l'autoocupació i el funcionament en xarxa, com alternatives a les formes organitzatives clàssiques.
·  La motivació del teletreballador i els processos de comunicació amb els proveïdors i amb els clients.
·  Desenvolupament de xarxes de teletreballadors i d’empreses distribuïdes. Processos de especialització empresarial.