Calendari plens

En la sessió extraordinària per a l’organització del funcionament del Consell Comarcal de cada mandat s’estableix la periodicitat en què el Ple s’ha de reunir amb caràcter ordinari.

Pel mandat corporatiu 2023/2027 aquesta periodicitat es va fixar en una reunió cada dos mesos i se celebra normalment el segon dijous de cada dos mesos començant el mes de febrer de cada any.

Per l’any 2024 el calendari de sessions del Ple és el següent:

  • 15 de febrer
  • 11 d'abril
  • 13 de juny
  • 1 d'agost
  • 10 d'octubre
  • 19 de desembre