Registre

Registre administratiu presencial

L’horari de registre d’entrada de documents serà de dilluns a divendres de 9.00 h. a 14.00 h.

Així mateix, també es podran presentar escrits adreçats a administracions públiques amb les quals s’hagi subscrit un conveni, d’acord amb l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

En aquest darrer sentit, el Consell Comarcal té conveni amb la Generalitat i amb l’Estat per a les funcions de finestreta única amb aquestes administracions.

Registre administratiu electrònic

El registre administratiu electrònic del Consell Comarcal permet la presentació de sol·licituds, escrits i documents tots els dies de l’any, les vint-i-quatre hores del dia.

La presentació d’escrits i documents en aquest registre es realitzarà a través del mòdul de gestió E-TRAM, integrat a la plataforma del Consorci AOC, accessible a través de la Seu Electrònica de l'ens comarcal.