Catàleg de camins públics de l’Alt Urgell

1. Recuperació de patrimoni: catàleg de camins

Abans d’iniciar la recuperació, arranjament i senyalització dels camins, la primera de les tasques que s’ha dut a terme és l’elaboració del catàleg de camins públics de l’Alt Urgell. Es tracta d’un document que identifica i descriu els camins públics i que ens ha permès conèixer l’extensió i les característiques de la xarxa viària municipal. Aquesta informació és fonamental, atès que hem pogut conèixer els camins públics de naturalesa històrica no aptes per a la mobilitat no motoritzada i que encara conserven el seu caràcter original (camins de bast o de ferradura, corriols i senders). Aquest viari és el que interessa valoritzar des del projecte Camina Pirineus, ja que permet el contacte directe amb el patrimoni natural i cultural d’una forma sostenible. D’acord amb els resultats del catàleg, s’ha dissenyat la xarxa senyalitzada de camins sobre la que es fonamenta el projecte Camina Pirineus.

Quins camins inclou el catàleg? Els camins d’ús públic, és a dir, totes les vies de comunicació destinades a l’ús comú general situades en sòl no urbanitzable excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei de carreteres, amb independència de la seva tipologia morfològica i funcionalitat. Per consegüent, el catàleg contempla tant camins rodats (pavimentats o no) com camins no aptes per a la circulació motoritzada (camins de bast o de ferradura, corriols o senders), amb independència també de l’ús circumstancial actual o de l’estat de conservació.

El catàleg de camins de la comarca de l’Alt Urgell consta de dinou documents, un per cada municipi, i s’estructura en tres parts: una memòria descriptiva, on es caracteritzen els camins identificats i els indicis que assenyalen el seu ús públic, d’acord amb un seguit de fonts documentals de diversa tipologia; una col·lecció de fitxes descriptives que contenen un seguit de variables: nom, naturalesa, titularitat cadastral, amplada, etc. I en darrer lloc, una cartografia digital georeferenciada per mitjà d’un sistema d’informació geogràfica (SIG).

Com s’estructura el catàleg? Atesa la dimensió de la comarca de l’Alt Urgell, s’ha fraccionat el catàleg en 5 àmbits o lots:

  • Lot 1: Alàs i Cerc | Arsèguel | Estamariu | Pont de Bar | les Valls de Valira
  • Lot 2: Ribera d’Urgellet | Montferrer i Castellbò
  • Lot 3: Fígols i Alinyà | Josa i Tuixén | Organyà | la Vansa i Fórnols
  • Lot 4: Cabó | Coll de Nargó | Oliana | Peramola
  • Lot 5: Bassella | Cava | la Seu d’Urgell | les Valls d’Aguilar      

                                                                                                                                                                                                    

Quina metodologia s'ha utilitzat? L’elaboració del catàleg s’ha realitzat a partir de les fonts documentals (cartogràfiques, administratives i cadastrals), l’observació de camp i el coneixement de la població local: