Patrimoni arquitectònic

La particular trajectòria històrica de la comarca de l’Alt Urgell i l’evolució de les modalitats de l’assentament humà al llarg del temps, atribueixen al seu patrimoni arquitectònic unes característiques especials que determinen la seva gran dispersió per tot el territori comarcal i la preeminència de l’arquitectura medieval com a referent i, dins d’aquesta, de l’estil romànic, que es troba representat a gairebé tots els nuclis de població. Amb tot, un coneixement més aprofundit d’aquest patrimoni ens aporta evidències de realitzacions notables de pràcticament totes les èpoques i estils, des d’època medieval fins a l’actualitat.