Patrimoni arqueològic i paleontològic

L’empremta material de la presència humana i de les seves expressions culturals desenvolupades en el passat reposa en moltes ocasions bé al subsòl, bé integrada a les formes del paisatge o bé incorporades en construccions o altres estructures d’èpoques molt diverses que cal interpretar a través de la investigació arqueològica. El patrimoni arqueològic de la comarca de l’Alt Urgell es caracteritza per la importància del seu patrimoni megalític, manifestat en l’existència de vora un centenar d’antics sepulcres d’inhumació col•lectiva o dòlmens distribuïts per tota la comarca. Així mateix, una part important del patrimoni medieval exigeix una recerca a través de la metodologia arqueològica per poder-lo interpretar en el seu context territorial.

D’altra banda, el subsòl també també amaga el testimoni d’antigues formes de vida que ens remeten a un passat remot, molt anterior a la presència dels homínids sobre la terra, que ens aporten dades cabdals per entendre l’evolució de la vida al nostre planeta. Aquestes evidències són estudiades a través de la investigació paleontològica. En els darrers anys s’han fet cèlebres els jaciments d’ous de dinosaure del cretaci superior de la vall del riu Sallent, al municipi de Coll de Nargó, que s’han convertit en un dels principals exponents de la riquesa paleontològica de la comarca.

Per bé que la llunyania de la comarca de l’Alt Urgell en relació als principals centres d’investigació ha propiciat que la recerca arqueològica i paleontològica s’hagi desenvolupat de forma molt tardana i poc sistemàtica en relació a altres territoris, en el moment actual són diverses les entitats que investiguen el potencial arqueològic del territori, amb uns resultats en alguns casos sorprenents.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell participa directament en el desenvolupament de la recerca arqueològica i paleontològica de la comarca bé a través de l’aportació de personal tècnic propi en diversos projectes de recerca executats per tota la geografia comarcal, o bé de forma indirecta, a través del suport econòmic i logístic per al desenvolupament de projectes d’investigació arqueològica i paleontològica.

Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de la comarca de l’Alt Urgell